Tiếng Anh và những con số

Cùng khám phá những con số thú vị liên quan đến ngôn ngữ mà bạn đang học:

  • Tiếng Anh ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ hai thế giới
  • Tiếng Anh ngôn ngữ chính thức của hơn 70 quốc gia
  • Tiếng Anh ngôn ngữ chính của 4 trên 5 công ty lớn nhất thế giới
  • Tiếng Anh ngôn ngữ của 80% thư từ giao dịch kinh doanh trên toàn thế giới.

Vậy còn chờ gì nữa mà bạn không bắt đầu ngay việc học tiếng Anh?

Advertisements

3 thoughts on “Tiếng Anh và những con số

  1. Pingback: Tiếng Anh và những con số | BÁO SONG NGỮ

  2. Pingback: Tiếng Anh và những con số | Tiếng Anh VCU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s