Tiếng Anh cho trẻ em

Bộ ESL visuals với hơn 100 files có hình minh họa dùng cho trẻ em học tiếng Anh. Có thể in và sử dụng trong lớp học. Tải về xem thử link dưới:

Animal Babies visuals

Xem và tải về tại ESL For Kids

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s