Lịch thi IELTS – TOEFL 2010 tại Việt Nam

Hiện nay có nhiều hệ thống đánh giá kỹ năng Anh ngữ quốc tế. Tuy nhiên IELTS và TOEFL là hai bài thi được sử dụng rộng rãi và được tổ chức thi thường xuyên tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Xem chi tiết

3 thoughts on “Lịch thi IELTS – TOEFL 2010 tại Việt Nam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s