Nghe tiếng Anh với radio trực tuyến

Để quá trình học tiếng Anh mang lại kết quả người học bắt buộc phải thường xuyên luyện nghe, trước đây Học-Tiếng-Anh.com đã giới thiệu SpotlightStorynory – hai địa chỉ cung cấp các bài luyện nghe phù hợp với nhiều người, lần này chúng ta sẽ đến với một số địa chỉ radio trực tuyến.

Xem tiếp..

9 thoughts on “Nghe tiếng Anh với radio trực tuyến”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s