Học tiếng Anh với cô Jennifer

Cách đây vài tháng chúng ta biết đến các bài học tiếng Anh mang phong cách vui nhộn của Mr. Duncan, hôm nay Học-Tiếng-Anh.com gửi đến bạn đọc địa chỉ xem nhiều video học tiếng Anh được hướng dẫn bởi Jennifer

Xem tiếp …

22 thoughts on “Học tiếng Anh với cô Jennifer”

  1. Hi, Could you tell me how to learn english online?

    We add and talk by skype? or we use an english program?

    Class online is talking by skype between teacher and some students. >> right?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s