Luyện thi viết IETLS


Bài thi viết IELTS đòi hỏi thì sinh ngoài kỹ năng về ngữ pháp, từ vựng còn phải có khả năng tổng hợp kiến thức, đánh giá và bài tỏ ý kiến về vấn mà đề tài nêu ra.

Đây là một số video clip hướng dẫn cách thức học và làm tốt phần thi này:

Xem

One thought on “Luyện thi viết IETLS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s